Dokumenty

Na tej stronie znajdziesz wzory dokumentów, za pomocą których możesz dokonać zmian w obowiązującej umowie.

1. Formularz zamówienia usługi.

[wp-svg-icons icon=”pencil” wrap=”b”]  Zamówienie PT Lanet

 

2. Wzory umów abonenckich.

[wp-svg-icons icon=”pencil” wrap=”b”]  Dla klientów indywidualnych: UMOWA_IND – WZOR

[wp-svg-icons icon=”pencil” wrap=”b”]  Dla klientów biznesowych: UMOWA_BIZ – WZOR

 

3. Jeśli otrzymałeś fakturę z błędnymi danymi odbiorcy faktury powinieneś wypełnić i wysłać do nas notę korygującą.

[wp-svg-icons icon=”pencil” wrap=”b”]  Nota korygujaca

 

4. Aby dokonać zmiany swoich danych osobowych (w przypadku zmiany dowodu osobistego, adresu zameldowania, zmiany nazwiska) pobierz i wypełnij Formularz aktualizacji danych.

[wp-svg-icons icon=”pencil” wrap=”b”]  Formularz aktualizacji danych

 

5. Aby przepisać umowę na inną osobę lub inny podmiot pobierz i wypełnij Umowę cesji. Pamiętaj, aby wydrukować ją w 3 egzemplarzach.

[wp-svg-icons icon=”pencil” wrap=”b”]  Cesja umowy

 

Wypełnione dokumenty podpisz, a następnie zeskanuj i prześlij do nas na adres kontakt@lanet.waw.pl lub tradycyjną pocztą na adres naszego BOK: ul. Gierdziejewskiego 7 lok. 24, 02-495 Warszawa