Zapraszamy do zapoznania się z wzorami dokumentów, za pomocą których możesz dokonać zmian w obowiązującej umowie.

Wzór umowy abonenckiej - klient biznesowy

Nota korygująca

Jeśli otrzymałeś fakturę z błędnymi danymi odbiorcy faktury powinieneś wypełnić i wysłać do nas notę korygującą.

Formularz aktualizacji danych

Aby dokonać zmiany swoich danych osobowych (np. adresu zamieszkania), pobierz i wypełnij formularz aktualizacji danych.

Cesja umowy

Aby przepisać umowę na inną osobę lub podmiot, pobierz i wypełnij umowę cesji – pamiętaj, aby przesłać ją w 3 egzemplarzach.

Wypełnione dokumenty podpisz, a następnie zeskanuj i prześlij do nas na adres kontakt@lanet.waw.pl lub tradycyjną pocztą na adres naszego BOK: ul. Gierdziejewskiego 7 lok. 24, 02-495 Warszawa

 

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych zgodnie z wymogami RODO.

Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne LANET Sp. z o.o.
ul. Gierdziejewskiego 7 lok. 24
02-495 Warszawa